Munkajog

Alapvető munkajogi ismeretek munkáltatói jogkörgyakorlók részére

A tananyag a Munkatörvény rendelkezései alapján készült, kiegészítve az adott nagyvállalat belső eljárás rendjével, szabályzatokkal.

Készült: 2017. 08. 21., Pintér Viktória

Tartalom:

A tananyag elkészítése során fontos volt,  hogy a közép-és felső vezetői státuszban dolgozó munkatársak olyan átfogó ismereteket kapjanak, melyek segítségével az alapvető munkajogi helyzeteket (pl. munkavállalói felmondás) képesek elvárható módon kezelni, betartva a munkatörvénykönyv hatályos rendelkezéseit. Valamint felismerjék azokat a helyzeteket, melyekben fontos, hogy ne önállóan hozzanak döntéseket, illetve előtte feltétlenül egyeztessenek a HR osztállyal.

Koncepció:

Mivel fontos volt, hogy a tanulók egyrészt megértsék a munkajogi rendelkezéseket, másrészt felismerjék azokat a szituációkat, melyekben körültekintően kell eljárniuk, ezért két fő szereplőt építettem be a tananyagba. Ervint, aki a vezetőt alakítja, és Annamarit a munkajogi szakértőt.

A tananyagban Ervin munkatársain keresztül különböző munkajogi helyzeteket ismerhetünk meg, mint az ígéretes Balázst, akivel munkaszerződést kötünk, a kisgyermekes Annát, a folyton elkéső Pétert, a hosszú fizetés nélküli szabadságról visszatérő Nórát, a munkájával nem törődő Évát, vagy éppen a szülési szabadságról visszatérő Violát.

Minden fejezet teszttel zárul, valamint egy összefoglalással, hogy Mire figyeljünk? Mit NE tegyünk?  

Továbbá Ervin és munkatársai minden fejezet végén egy az életből merített szituációs párbeszédet is bemutatnak.

Vizualitás:

A tananyag szerkesztése során hangsúlyt helyeztem a fejezetek azonos tagolására, valamint egy letisztult, üzleties megjelenésre, mely nem tereli el a tanuló figyelmét a tartalomról, hanem kiemeli és végig vezeti azon. Ezért minden fejezet azonos felosztással rendelkezik, pici humorral fűszerezve a témakört.

Baloldalt a menüben pedig biztosított a könnyű és gyors navigáció, hogy visszatérés esetén a tanuló a konkrét témakörre ugorhasson nemcsak az egész tananyag esetén, hanem az egyes fejezeten belül is, így biztosítva a rugalmas előrehaladást.


Eredmény:

Ha szeretnéd megismerni Ervin csaptatát, akkor kattints a tananyag demo megtekintéséhez ide.

Powered by elearningfreak.com